Hjem


Velkommen til 

Lokalhistorisk Arkiv i Rødekro

Arkivets adresse:

Østergade 40 C

6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 29 19

E-mail: lokalhistoriskarkiv@youmail.dk


 Åbent hver mandag kl. 15:00 - 17:00

Lokalhistorisk Forening i Rødekro

Formand: 
Egon Kaas


Bestyrelse:

Aksel Johansen   -   Inga Toustrup    -   Mogens Jessen

Ingrid Nissen   -   Else Meldgaard

Inge-Lise Nørgaard   -   Anders Sørensen

Åbent hver

Mandag 15:00 - 17:00Hvem og hvor sendes post til:

Lokalhistorisk Forening i Rødekro
Arkivleder Else Meldgaard
Nørager 54
6230 Rødekro