LOKALHISTORISK ARKIV I RØDEKRO

FOR RISE, HJORDKÆR, HELLEVAD, GENNER, EGVAD OG ØSTER LØGUM

Arkivets adresse

Østergade 40 C

6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 29 19

E-mail: 
post@roedekro-lokalarkiv.dk

Åbningstid:
Hver mandag
klokken 15:00 - 17:00

Bogudgivelsen foregik i år i Genner forsamlingshus. Bestyrelsen havde en forventning om, ud fra de sidste års

fremmøde til bogudgivelsen, at det ville komme omkring 100 deltagere, så det var der bestilt plads og forplejning 

til hos forsamlingshuset. 

Desværre svarede fremmødet ikke til forventningerne, idet der var mødt 53 deltagere til udgivelsen. 

Efter velkomst og en sang, fortalte Poul Stenderup fra de maritime foreninger Kalvø, om stedets tilblivelse og 

historie og viste billeder der illustrerede de forskellige epoker og den spændende historie om det værft og 

badehotel der er været på øen. Den maritime forening har lejet en nogle af bygningerne hos ejeren og har 

indrettet museum i en del af dem. 

Egon fortalte om indholdet i den nye årbog for 2022 og efterlyste indlæg til de kommende årbøger da vi konstant 

har behov for artikler og historie til årbogen. 

Derefter var der kaffebord og ingen gik sulten hjem, da der var rigeligt med velsmagende boller. Både før og efter 

kaffebordet fik deltagerne lejlighed til at købe årbogen 2022 samt de ældre udgaver af årbøger vi havde medbragt 

til lejligheden. 

 Referent Olaf M. Nielsen