LOKALHISTORISK ARKIV I RØDEKRO

FOR RISE, HJORDKÆR, HELLEVAD, GENNER, EGVAD OG ØSTER LØGUM

Arkivets adresse

Østergade 40 C

6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 29 19

E-mail: 
post@roedekro-lokalarkiv.dk

Åbningstid:
Hver mandag
klokken 15:00 - 17:00

Bogudgivelsen foregik i år i Nr. Hostrup forsamlingshus. 

  

Egon bød velkommen til de 92 deltage, og sagde at det er meget flot med den store tilslutning og

opbakning til foreningen.

Derefter sang vi: Nu falmer skoven trindt om land.

Aftenens foredragsholder Peter Holm Kaczmarek indledte med at fortælle om forsamlingshusets opstart og

 historie. Huset blev bygget 1909 under den tyske tid og skulle medvirke til at modstå den voldsomme

 fortyskning af befolkningen som blev udøvet af de tyske myndigheder.

Ungdomsforeningen blev dannet i 1910 men blev lukket af myndighederne allerede i 1913 med påstand om at

 foreningen var politisk, men så fortsatte man bare arbejdet i det skjulte i hjemmene.

Ved afstemningen op til genforeningen stemte 92 % dansk i Egvad sogn. Foreningerne og forsamlingshus

kunne genoptage deres virke. Der skete en løbende modernisering og der blev indlagt vand og El.

Forsamlingshuset var lukket i en periode ved 2. verdenskrigs afslutning, da der var indlogeret flygtninge i Huset.

Gymnastikken blev afviklet på Nr. Hostrup Skole og det gik fint indtil skolen blev lukket og solgt til SI i 1970. 

I en kort periode måtte de til Rødekro for at træne, men der kom en ordning så de igen kunne bruge SI centret.

I 2010 blev Centret solgt og foreningen var igen uden lokale til gymnastikken. Så opstod ideen om at bygge 

en multihal.

Peter fortalte indgående og levende om den kraftpræsentation det har været at få finansieret byggeriet der 

kostede ca. 6 mill. kr. samt om styringen af hele processen der blev båret meget af frivillig arbejdskraft. 

Det er de naturlig vis stolte af i det lille samfund. Den sidste del af foredraget blev suppleret med billeder fra

 byggeriet.

Peter fortalte at der pt. er 320 gymnaster, og omtalte kort de øvrige foreninger der er aktive i Nr. Hostrup.

Egon fortalte om indholdet af den nye årbog og opfordrede igen deltagerne til at komme med indlæg til bogen.

 Det affødte en reaktion fra en af deltagerne da han ikke mente at havde fået svar på en henvendelse til arkivet

 om hjælp til udgivelse af en artikel og det mente han ikke fremmede motivationen.

Herefter kaffebord med lagkage og efterfølgende salg af årbogen.

Referent Olaf M. Nielsen