LOKALHISTORISK ARKIV I RØDEKRO

FOR RISE, HJORDKÆR, HELLEVAD, GENNER, EGVAD OG ØSTER LØGUM

Arkivets adresse

Østergade 40 C

6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 29 19

E-mail: 
post@roedekro-lokalarkiv.dk

Åbningstid:
Hver mandag
klokken 15:00 - 17:00

Udflugt til Danevirke tirsdag den 20. august 2019

Afgang fra Borgerhuset kl. 8.30 med 47 deltagere. Vi fik kaffe og et rundstykke på en rasteplads lige før afkørslen til Danevirke.

Ved ankomsten til Danevirke museum blev vi delt i to hold. Det ene hold tog med guiden fra museet ud på en spændende tur på volden. Hun fortalte levende om voldens lange historie og dens betydning op gennem tiden. I den genskabte skanse 14 fik vi fortalt historien om krigen 1864 og den danske hærs tilbagetrækning fra skanserne og de katastrofale følger af krigen, følger som vi alle kender.

Det andet hold beså i første omgang det meget spændende museum for Danevirke og det Danske mindretal. Efter ca. en time byttede holdene.

Kl. ca. 12.00 fik vi middag på Gasthof Rotenkrug, der ligger nabo til Danevirke museet. Formanden kunne give den glædelige meddelelse at der var en genstand med i turen. Vi fik en udmærket schnitzel med kartofler og champinon sovs, til dessert var der is.

Afgang kl. 13.30 mod Flensborg. Det var nu blevet strålende solskinsvejr. I Flensborg fik vi en lokalguide med på bussen. Han fortalte om de spændende steder som vi passerede undervejs til Glücksburg. Ved ankomsten hertil fik vi kaffe med kringle.

Derefter spadserede vi ned til Glûcksburg slot og fik her fortalt lidt om slottet og dets tilknytning til det Danske Kongehus.

Derfra kørte vi til Tysklands nordligste punkt Holnis, hvor vi vendte for at køre tilbage for at aflevere guiden i Flensborg igen. Derefter gik det hjemad og vi var tilbage i Rødekro meget præcist.