LOKALHISTORISK ARKIV I RØDEKRO

FOR RISE, HJORDKÆR, HELLEVAD, GENNER, EGVAD OG ØSTER LØGUM

Arkivets adresse

Østergade 40 C

6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 29 19

E-mail: 
post@roedekro-lokalarkiv.dk

Åbningstid:
Hver mandag
klokken 15:00 - 17:00Formanden bød velkommen til de 120 fremmødte.

Vi startede med at synge:  ”Vort modersmål  er dejligt”.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

Fin Sørensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og dermed beslutningsdygtig.

 

2. Beretning:

På arkivet har det igen været et travlt år. Sidste år (2019) var der 220 som besøgte arkivet.  Vi modtog 210 mails og der var 11900 besøgende, inde på vores hjemmeside.

På Arkiv.dk har der været 19570 besøgende.

 

Året startede med vores 40 års jubilæum den 27. januar.

Den 27. februar havde vi generalforsamling her i Borgerhuset. Hvor Per Ethelberg, Sønderjyllands Museum, holdt foredrag.

 

Den 7. maj havde vi en dejlig udflugt til Klæager ved Ballum.” Klæager Gård ” blev i 2017 kåret som Danmarks flotteste gård. 55 medlemmer deltog.

 

Den 11. maj var der byvandring i Rødekro.

 

I anledning af Dannebrogs  800 års historie, var der den 16. juni arrangeret en bustur, sammen med Aabenraa Byhistorisk Forening, fra Kalvø til Urnehoved.

 

Den 20. august havde vi en heldagstur til Dannevirke. Der var også denne gang god tilslutning, 50 medlemmer valgte at deltage.

 

Den 24. august var der byvandring i Rødekro, med 22 deltagere.

 

Vores bogudgivelse den 6. november. Fandt sted i Hjordkær forsamlingshus. Der deltog  90 personer.

Finn Sørensen viste billeder fra det gamle Hjordkær, og fortalte spændende historier om byen og dens borger.

 

Den 27. januar 2020 var der  sangaften i Borgerhuset. Aftenen blev arrangeret sammen med Biblioteket i Rødekro. Fladhøjkoret, under ledelse af Jytte Ravn Jensen, deltog sammen med  Mogens Jessen.  Det var med til at gøre aftenen rigtig hyggelig. 108 valgte at deltage denne aften.

 

Formanden takkede bestyrelsen for den daglige indsats på Arkivet.

 

3. Regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af Inge-Lise Nørgaard. Regnskaber blev enstemmig godkendt. Der var ingen kommentarer.

 

4. Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

 

5. Valg til bestyrelse.

 Inge-Lise Nørgaard, Else Meldgaard og Oluf Nielsen modtog genvalg.

Ingrid Nissen, modtog ikke genvalg.

Christian Høgh (suppleant) blev valgt som nyt medlem.

 

6. Valg af suppleanter.  Jørgen Kruse modtog genvalg.

 Gunnar Hansen blev foreslået, og godkendt som suppleant i stedet for Christian Høgh.

 

7. Valg af Revisorer:   Margith Thaysen modtog genvalg.

Henrik Sørensen, modtog ikke genvalg.

Ida Hansen blev foreslået, og valgt til ny revisor.

 

8. Eventuelt:  

Formanden fortalte lidt om årets program.

Udflugter,  byvandringer og ikke mindst teaterstykket ”Genforeningen” som spilles fra den 6. til 22. marts 2020.

 

Til sidst blev der taget afsked med Ingrid Nissen, som har været arkivleder i 11år. Ingrid har hvert år været skribent til Årbogen, hun har skrevet mange gode fortællinger.

Formanden takkede Ingrid Nissen på bestyrelsens vegne, for det store arbejde i arkivet. Vi ser frem til, at Ingrid vil fortsætte med at skrive historier til Årbogen,  og hun også i fremtiden vil besøge Arkivet.

Ingrid fik overrakt kurv med lidt godt til ganen og en buket blomster.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Så var der tid til kaffe og kringle. Efter kaffen holdt pastor Jørgen Hanssen, som er oldebarn til H.P. Hanssen, et foredrag om sin oldefar. ” Mellem Aabenraa og Berlin” kaldte han foredraget.

 Han fortalte om hvordan  H.P Hanssen var som familiemenneske,  og ikke mindst  som politiker. At H.P. Hanssen blev kaldt” Genforeningens arkitekt”. Han var Landsdagsmedlem og rigsdagsmedlem. En sand historie om H.P. Hansen og hans arbejde for Sønderjyllands Genforening.

 

Efter foredraget blev der stillet spørgsmål, og Jørgen Hanssen besvarede spørgsmålene så godt han kunne.

 

Formanden overrakte Jørgen Hanssen tre flasker vin, og takkede for et godt foredrag.

Til slut sang vi sangen, ”Det haver så nyligen  regnet”.

 

 

 

Referent:  Inga Toustrup