LOKALHISTORISK ARKIV I RØDEKRO

FOR RISE, HJORDKÆR, HELLEVAD, GENNER, EGVAD OG ØSTER LØGUM

Arkivets adresse

Østergade 40 C

6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 29 19

E-mail: 
post@roedekro-lokalarkiv.dk

Åbningstid:
Hver mandag
klokken 15:00 - 17:00


Tilstede:              Egon Kaas, Inge-Lise Nørgaard, Aksel Johansen, Else Meldgaard, Olaf Nielsen,                                                             Gunnar Hansen, Christian Høgh, Inga Toustrup.

Formanden bød velkommen til de ca. 90 fremmødte.

Vi startede med at synge:  ”Det er så køhnt det er så dejle”.


Dagsorden:

 
1. Valg af dirigent.

Finn Sørensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og dermed beslutningsdygtig.

 
2. Beretning:

Sidste års generalforsamling den 23. februar, viste vi efter kaffen filmen ”Genforeningen”. På grund af Covid-19, mødte der kun 52 personer op.

Den 26. april, havde vi en halvdagsudflugt til Koldinghus. Hvor der blev fortalt om slottets historie, og vi så  udstillingen ”Kronprinsesserne”. Turen sluttede i Slotskælderen med kaffe/te  og æblekage.

 35 personer deltog.


Kør selv tur til Knivsbjerg den 17. maj. Henrich Jürgensen viste rundt og fortalte om det tyske mindretal og stedets historie. Turen sluttede med kaffe/te.  49 personer deltog.


Den 16. august havde vi en dejlig heldags tur til Odense.

Med turbåden sejlede vi på Odense å til Fruens Bøge. Om eftermiddagen besøgte vi  H.C. Andersen museet. Efter en fortælling om huset og dets arkitektur, gik vi rundt på egen hånd.  53 personer deltog.


Bogudgivelsen i Genner forsamlingshus den 2. november. Poul Stenderup fortalte om det maritime Kalvø.

En god og interessant fortælling, som fik os til at arrangere en aftentur til Kalvø.

 
Vi har haft mange besøgende på arkivet gennem året, også vores mail adr. bliver flittig brugt.

Hvis i har noget som i mener har interesse, og skal gemmes for eftertiden.  Gerne historier fra 40 og 50-erne. Gode historier til vores bog har altid interesse, kig endelig forbi på Arkivet.

Efter Rødekro Skole er lukket og nedbrudt har vi fået alle idrætspokaler, samt Dannebrog fra skolens 50 års jubilæum i 1963. Begge dele er hængt op i Borgerhusets fælleslokale.

 
Vi har åbent alle mandage fra 15.00 – 17.00,undtagen helligdage. Hvis man er heldig har vi også kaffe på kanden.

 
Se også vores hjemmeside  www.roedekro-lokalarkiv.dk , som vi har fået opdateret med mange nye billeder. Billeder fra lokalområdet, samt alle vores udflugter.

 
Formanden takkede bestyrelsen og alle på arkivet, for deres  indsats. Det gælder til daglig, og ikke mindst når vores årbog skal skrives. Også en tak til Laila, for hjælp til den flotte årbog, samt en stor tak til alle vores  bog sælgere.

 
3. Regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af Inge-Lise Nørgaard. Regnskaber blev enstemmig godkendt. Der var ingen kommentarer. Ingen ændring vedr. kontingent.

 
4. Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.


5. Valg til bestyrelse.

 Inge-Lise Nørgaard, Else Meldgaard, Olaf Nielsen og Christian Høgh modtog genvalg.


6. Valg af suppleander.  

Jan Freitag og Oluf Lorentzen modtog genvalg.


7. Valg af Revisorer:  

Ida Hansen  modtog genvalg.

Jørgen Petersen modtog ikke genvalg.


8. Eventuelt:

Formanden fortalte lidt om årets program.
 

Tirsdag den 9. maj har vi en halvdags tur til Museet Flugt i Oksbøl. Afgang fra Borgerhuset kl. 12.15.


Tirsdag den 13. juni, kør selv tur til Kalvø. Kl. 19.00 fra Borgerhuset, eller vi mødes  på Kalvø ca kl. 19.15.


Der er planlagt en heldags udflugt tirsdag den 15. august med afgang kl. 8.30 fra Borgerhuset. Mere om det senere.


Bogudgivelse onsdag den 8. november i Nr. Hostrup forsamlingshus.


Vi er nød til at følge med tiden. Derfor fortalte  Jan Freitag om ”NemTilmeld”, som er et nyt betaling og tilmeldings system. Han viste på en skærm hvordan man går ind på vores hjemmeside, og  melder sig til et arrangement. Med ”NemTilmeld” kan vi se hvor mange personer der er tilmeldt. Drejer det sig om en udflugt kan der også  betales med kort på ”NemTilmeld”. Bliver udflugten aflyst, kan pengene tilbage betales via ”NemTilmeld”.


Har man problemer med at tilmelde sig et arrangement, kan man altid henvende sig på arkivet. Enten ved at ringe i vores åbningstid på tlf. 7366 2919, eller komme ind på arkivet.

Vi står til rådighed med hjælp og vejledning.


Dirigenten takkede for god ro og orden.


Så var der tid til kaffe/te og kringle.


Efter kaffen holdt Poul Erik Thomsen et foredrag ”Ingen så det komme” . Som handler om grænsegendarmerne under besættelsen.


Poul Erik Thomsen er tidligere journalist og er også forfatter til bøgerne  ”Den delte by” og

”Det næste mål”.

Og sammen med Flemming Just ”Den tavse tragedie”.


Det var en spændende fortælling om Besættelsens tragiske spil, og Genforeningens lyseblå helte.

Vogtere faldt i skæbnesvangre baghold, og alt for mange betalte den højeste pris.


Efter foredraget blev der stillet spørgsmål, og Poul Erik Thomsen besvarede spørgsmålene så godt han kunne. Han havde taget bogen, ”Ingen så det komme” med, så alle havde mulighed for at købe bogen.


Formanden  takkede for et godt foredrag.


Til slut sang vi sangen, ”Jeg bærer med smil min byrde.”.


Referent:  Inga Toustrup